‘ไ˜p๎•๑

‘ไ˜p๎•๑
Taiwanese information
 [4]   ‘ไ˜p–k•”–ผŸ
๎•๑•ๅW’†
‘ไ˜p–k•”–ผŸ@Tai5-oan5@pak-po7E Beng5-seng3
 
‘ไ–kŽs“เ
‡@‘“•{Chong2-thong2-hu2@‡AA•จ‰€Sit8-but8-hng5@‡B‘—ง—๐Žj”Ž•จŠูKok-lip8 Lek8-su2 Phok-but8-koan2@‡C‘—ง‰ศŠwŠูKok-lip8 kho-hak8-koan2
‡D“ฎ•จ‰€Tong7-but8-hng5@‡E—ดŽRŽ›Liong5-san-si7@‡FEŽq•_Khong2-chu2-bio7@@
 
 
 
‘ไ–k‹฿x
‡@‘—งŒฬ‹{”Ž•จ‰@Kok-lip8 Ko3E-kiong Phok-but8-iN7@‡A—z–พŽRIong5-beng5-san@‡B\•ชเe•zChap8-hun phok-po3E
 
 
 
 
 
‘ไ˜p–k•”–ผŸƒŒƒ|[ƒg
‚`A‘“•{
Chong2-thong2-hu2
 
Ti7 pun2 chhi7 e5 chhi7 tiong-sim ;si7 eng7 ang5 chng-a2 khi2 e5 kian3-tiok8-but8.
Chong2-thong2-hu2 e5 thau5-cheng5 chin khoah.
Pho2E-thong kok-kheng3-jit8 e5 si5 long2 ti7 chia ku2-heng5 tian2-le2.
 
BA—ดŽRŽ›
Liong5-san-si7
 
Chit e5 bio7 i 2-keng u7 260 goa7 ni5 e5 lek8-su2,si7 pun2 seng2 chin chhut-mia5 e5 bio7 e5 chit8 e5.
Bio7-lai7 e5 tiau-khek chin sui2.
 
CAEŽq•_
Khong2-chu2-bio7
 
Bio7 e5 kian3-tiok8 chin chong-giam5.
Tak8 ni5 kau2-geh8 Ji7-chap8-poeh jit8 khong2-chu2 e5 siN-jit8 e5si5 u7 ku2-heng5 tek8-piat8 e5 che3-tian2.
 
DA—z–พŽR
Iong5-beng5-san
 
I 2-cheng5 kio3-choe3 Chhau2-soaN. Li7 Tai5-pak 16kong-li2.
Tak8 ni5 Ji,saN geh8 e5 si5 eng-hoe,moa2-soaN-ang5,mui5-hoe khui kah chin sui2. Chin choe7 lang5 long2 li7-iong7 pai3-lak8 a2-si7 le2-pai3-jit8 khi3 Chhau2-soaN khoaN3 hoe. Chit e5 so2E-chai7 ia7 u7 un-choaN5.
Chhau2-soaN chin liang5. Pho2E-thong long2 pi2 Tai5-pak-chhi7 ke7 kui2 na7 to7E,so2E-i2 si7 joah8-thiN beh thit-tho5 a2-si7 hioh-khun3 e5 ho2 so2-chai7.
 
EAA•จ‰€
Sit8-but8-hng5
 
Chit lai7-bin7 u7 chin choe7 chin toa7-chang5 koh chin sui2 e5 chhiu7-a2.
Joah8-thiN chin chhiu-chhin7. Chin choe7 lang5 chin ai3 khi3 hia khoaN3 chu a2-si7 hioh-khun3.
 
FA‘—ง—๐Žj”Ž•จŠู
Kok-lip8 Lek8-su2 Phok-but8-koan2
 
Ti7 sit8-but8-hng5 e5 lai7-bin7. Chit e5 phok-but8-koan2 u7 chin choe7 Tiong-kok ko2E-tai7 e5 ge7-sut8-phin2.
 
GA‘—งŒฬ‹{”Ž•จ‰@
Kok-lip8 ko3E-kiong Phok-but8-iN7
 
Ti7 goa7-siang-khe Tai5-pak e5 hu3-kun7. Chia u7 chin choe7 ko2E-tai7 kok chiong2 e5 ge7-sut8-phin2. Tu5-liau2 pai3-it i2-goa7 tak8 jit8 long2 khai-hong3.
 
update:
H18”N1ŒŽ1“๚i“๚j